Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/66
Pagina verder
U700
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het lampje water bij vullen brand terwijl er genoeg water in zit , ook het nevelen doet het niet, wat te doen Gesteld op 1-1-2021 om 19:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn beneco u700 geeft een tik als hij moet gaan bevochtigen. Maar verder gebeurd er niets. Er komt geen vocht uit. Enig idee wat er aan de hand is. Helaas geeft de handleiding geen storingen weer.
  Mvg Rinie Gesteld op 1-10-2020 om 20:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het ontkalken volgens de gebruiksaanwijzing werkt niet Gesteld op 22-4-2020 om 08:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij hebben 3 jaar een Boneco gehad. Het ontkalken werkte wel vlgs. de gebruiksaanwijzing. Echter bij een afstand van 1,5 meter hoogte, moet ik nog een zeil leggen op het parket vanwege de kalkaanslag.
   Na 3 jaar begaf het apparaat, wel kort voor een apparaat van ruim €300,00,nooit meer Boneco.   Geantwoord op 23-4-2020 om 09:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Mij lukt het ook niet. Moet het waterereservoir er tijdens het reiningsprogramma er soms weer op?
   En hoe weet ik of dit programma loopt?Geantwoord op 26-10-2020 om 10:53

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Een ontvochtiger haalt water uit de lucht. Doet deze dat ook?
  Komt het water in bakje zodat je minder vaak hoeft bij te vullen?
  (Ik zie dat je 'm kan instellen op vochtigheid van 30%-90% .. dit zou toch moeten inhouden dan hij ook kan ontvochten!?) Gesteld op 19-7-2018 om 14:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat moet ik doen om Boneco lucht bevochterger goed te laten functioneren ontkalken etc Gesteld op 25-2-2018 om 22:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het display van de boneco u700 werkt niet en hij lekt, wat te doen
  Gesteld op 3-2-2018 om 16:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Boneco U700 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Boneco U700 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info