Verklein
Vergroot
AAN DE SLAG
20-MINUTEN TRAINING
© 2015 Body Action Enterprise Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
OEFENINGSOVERZICHT
Welkom bij het Twist & Burn trainingsprogramma. Indien u de Twist &
Shape 4 dagen per week, gedurende 20 minuten per dag gebruikt en u zich
aan het schema houdt, zult u snel resultaten boeken.
Met dit apparaat begint uw fitnessavontuur en bent u op de juiste weg om
uw lichaam te vormen en een fantassche lichamelijke condie op te
bouwen.
STA & TWIST
1.Plaats beide voeten op de daarvoor bedoelde
draaiplateaus, de voeten op schouderbreedte uit
elkaar en de tenen naar voren gericht. Plaats uw
handen op de handvaen met de armen in een
licht gebogen posie die comfortabel aanvoelt.
2. Buig de knieën licht en twist heen en weer. Zorg
ervoor dat u tot het uiterste draait jdens het
twisten. Doe dit gedurende één volle minuut.
TIP: Wanneer u de Sta & Twist doet, staat u rechtop en
ontspant u uw schouders terwijl u voelt hoe uw
buikspieren en schuine buikspieren aanspannen.
TWIST & SQUAT
1. Zak door uw knieën en blijf heen en weer draaien
waardoor u uw quadriceps aanspant.
2. Terwijl u uw buikspieren aangespannen houdt, buigt
u licht naar achteren en steunt u meer op uw hielen.
Zorg ervoor dat u uw tenen kunt bewegen en uw
knieën niet belast.
SPIN & TWIST
1. Plaats de bal van uw voeten op de draaiplateaus
met de hielen vrij van de plaat en draai heen en
weer. Terwijl u twist op de draaiplateaus, blij u
gestrekt rechtop staan en beweegt vloeiend zoals
een balletdanser.
2. Blijf rechtop staan en houd uw buikspieren, billen
en dijen aangespannen terwijl u van links naar
rechts en van rechts naar links draait.
LAGE SPIN & TWIST
1. Terwijl de ballen van uw voeten op de draaiplateaus
zijn geplaatst met de hielen vrij van de plaat, zakt u
door uw knieën en draait u heen en weer.
2. Zorg ervoor dat u tot het uiterste draait dan zou u
een brandend gevoel in uw quadriceps, hamstrings,
dijen, billen en buikspieren moeten voelen.
TWIST & DIP
1. Plaats uw voeten parallel aan elkaar over de
draaiplateaus met uw hielen tegen de plaat
gedrukt. Draai heen en weer terwijl u langzaam
door uw knieën zakt en weer omhoog gaat.
2. Houd uw ritme en zorg ervoor dat u tot het
uiterste draait dan zou u uw buikspieren, schuine
buikspieren, billen en dijen moeten voelen.
STEP UP & TWIST
1. Terwijl u naar rechts draait, strekt u uw linkerbeen naar
achteren tot uw tenen de grond raken alsof u een
lunge-oefening doet. Breng uw been terug naar het
basisplateau terwijl u de handvaen naar het midden
beweegt. Herhaal dit gedurende 30 seconden en draai
vervolgens 30 seconden naar links en doe het met uw
rechterbeen.
2. Zorg dat u uw bovenlichaam rechtop houdt. Dan voelt uw
armen, buikspieren, dijen, kuiten en billen aantrekken.
WAARSCHUWING
Raadpleeg uw arts alvorens u dit of een ander oefen- of dieetprogramma gaat volgen,
vooral als u twijfelt aan uw fysieke gesteldheid en condie en of u wel in staat bent de
Twist & Shape te gebruiken. Dit geldt vooral wanneer u ouder bent dan 35, nooit eerder
Indien u pijn of benauwdheid op de borst voelt, onregelmage hartslag krijgt,
kortademig of licht in uw hoofd wordt of ongebruikelijk ongemak ervaart jdens het
trainen, dient u onmiddellijk te stoppen met trainen en een arts te raadplegen alvorens
verder te gaan.
WARM UP
PANTONE 445C
PANTONE 389C
© 2015 Body Action Enterprise Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Leun naar achteren en pak uw linkervoet vast. Houd deze naar achteren en trek uw
buikspieren aan, met uw heupen naar voren. Strek uw linker quadriceps. Houd dit
vol en adem op natuurlijke wijze.
Doe dezelfde met het andere been. Leun naar achteren, pak uw rechtervoet en
strek de andere arm naar voren voor balans.
Trek de buikspieren aan en strek uw rechter quadriceps.
Plaats uw linkervoet naar voren en leun naar achteren terwijl u voornamelijk op
uw rechtervoet steunt. Leun naar achteren en strek uw linker hamstring zo ver
mogelijk.
Leun licht naar voren steunend op de hak met de tenen omhoog voor een
diepere stretch.
Wissel van been. Plaats nu uw rechtervoet naar voren en leun naar achteren
terwijl u voornamelijk op uw linkervoet steunt en de hamstring zo ver mogelijk
strekt.
Strek uw linkerbeen maximaal naar achteren. Breng beide armen boven uw
hoofd en buig de knie van uw naar achter gestrekte been enigszins. Haal op
natuurlijke wijze adem en blijf zo in balans. Doe uw armen weer naar beneden
en ga rechtop staan.
Strek nu uw rechterbeen maximaal naar achteren. Breng beide armen boven uw
hoofd en buig de knie van uw naar achter gestrekte been enigszins. Haal op
natuurlijke wijze adem en blijf zo in balans. Beweeg uw armen weer naar
beneden bij elkaar.
Ga ontspannen rechtop staan met de voeten op schouderbreedte uit elkaar. Houd
uw linkerarm gestrekt voor uw lichaam langs en klem deze vast met uw rechter-
arm net boven de elleboog.
Oefen geen druk uit op het gewricht. Adem op natuurlijke wijze en laat daarna de
arm los.
Wissel af en houd uw rechterarm gestrekt voor uw lichaam langs en klem deze
stevig vast met uw linkerarm net boven de elleboog. U dient de stretch duidelijk
te voelen voor u weer ontspant.
Ga ontspannen rechtop staan met de voeten op schouderbreedte uit elkaar.
Vouw uw beide handen in elkaar achter uw rug. Duw uw armen omhoog richng
het plafond terwijl u uw borst naar voren strekt. Ontspan en adem uit.
1
2
3
4
5
Duur: 2 minuten x 2 herhalingen
Duur: 1 minuut x 2 herhalingen
Duur: 1 minuut x 2 herhalingen
Duur: 2 minuten x 2 herhalingen
Duur: 2 minuten x 2 herhalingen
Duur: 2 minuten x 2 herhalingen
TIP: Wanneer u de Low Spin & Twist doet, vergeet dan niet
te ademen en neem af en toe pauze.
TIP: Houd uw voet die niet de lunge-oefening doet in het
midden van het basisplateau voor meer stabiliteit.
AAN DE SLAG
20-MINUTEN
TRAINING
42 cm x 29.7 cm
Alvorens op de Twist & Shape te trainen doen we
een warming-up om de gewrichten en spieren los
te maken. Het is belangrijk om dit te doen vooraf
aan welke soort oefening dan ook om het risico op
letsel te verminderen.
Wanneer u uw lichaam op de juiste wijze hee gestrekt, opge-
warmd en voorbereid op trainen op de Twist & Shape, is het
belangrijk om eerst de handvaen af te stellen op de hoogte
die voor u comfortabel aanvoelt. Op de juiste wijze trainen
zorgt voor beter resultaten.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Body Action - Tommyteleshopping Twist and Shape bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Body Action - Tommyteleshopping Twist and Shape in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Body Action - Tommyteleshopping Twist and Shape

Body Action - Tommyteleshopping Twist and Shape Recepten - Nederlands - 2 pagina's

Body Action - Tommyteleshopping Twist and Shape Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info