• Ik was geregeld halve was... maar kan geen knop, vinden voor halve wasjes. Door dat ik deze wasmachine uit het huis van overleden vader heb. Heb ik geen handleiding !

    Gesteld op 2-1-2016 om 11:39 in forum Blucher Wasmachine Misbruik melden
    • Blucher wash machine is de best wash machine er is. u heeft controle van begin tot einde. u kan kiezen wanner je ga stoppen met een van de wash programma. 30 minuten voor wash, 5 minuten voor spoelen, 5 minuten voor centrifugen, wat je wil. gewoon set een programma aan en na zeg 30 minuten machine uitsetten en set andere programma aan zeg spoelen en na 5 minuten machine uitzetten, zet programma aan zeg centifugen en uitzetten bijvoorbeeld 5 minuten en dan bent u klaar met washing.als u wil meer weten bel 0642289941 Geantwoord op 16-6-2016 om 11:45

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info