• na het vervangen van de batterij wordt er naar de KEYCODE gevraagd ****.
    waar kan ik de keycode bekomen ?

    Gesteld op 30-7-2014 om 00:33 in forum Blaupunkt TravelPilot EX-V Misbruik melden
    • De keycode is in het dashboard kastje geplakt. Bij het niet meer werken navigatie(PLOTSLEING GEEN BEREKENING VAN ROUTE en slecht werken radio telefoon)is meestal de antenne aansluiting op dak gekorrodeerd, antenne losdraaien kopervet op schroefdraad en klaar is Kees, fluitje van een Cent, ik ben gekke Henkie niet, dank je de Koekoek. Afz. Jan met korte achterlul Geantwoord op 19-9-2017 om 15:33

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info