Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • de ketting van mijn kettingzaag 40 cm draait door en heeft geen grip meer waar kan dat aan liggen Gesteld op 11-1-2021 om 11:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de ketting van mijn kettingzaag 40 cm draait door en heeft geen grip meer waar kan dat aan liggen Gesteld op 11-1-2021 om 11:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • heb een kettingzaag gekregen model dn440bs maar handleiding ontbreekt hoe kan ik eraan komen Gesteld op 21-5-2018 om 09:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een kettingzaag geleend. In het begin heb ik lekker gewerkt er mee. Maar plots maakte die rare geluiden. Deed de ketting het niet meer zo goed. Na een minuut deed de ketting het helemaal niet meer. De motor doet het wel. De as die de ketting aandrijft draait niet mee met de motor. Het is volgens mij niet de kettingrem want dan loopt de motor ook niet. In het boekje kan ik er niets over vinden. Gesteld op 17-10-2016 om 12:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Black Decker Kettingzaag

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info