Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/84
Pagina verder
5
ENGLISH
(Original instructions)
Safety of others
u This appliance is not intended for use by persons (includ-
ing children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concern-
ing the use of the appliance by a person responsible for
their safety.
u Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
Residual risks.
Additional residual risks may arise when using the tool which
may not be included in the enclosed safety warnings. These
risks can arise from misuse, prolonged use etc.
Even with the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual
risks can not be avoided. These include:
u Injuries caused by touching any moving parts.
u Injuries caused by touching any hot parts.
u Injuries caused when changing any parts or accessories.
u Injuries caused by prolonged use of the appliance. When
using any appliance for prolonged periods ensure you
take regular breaks.
Electrical safety
@
Warning! This product must be earthed.
Always check that the power supply corre-
sponds to the voltage on the rating plate.
Power plugs must match the outlet. Never modify the plug in
any way. Unmodied plugs and matching outlets will reduce
risk of electric shock.
u If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer or an authorised Black & Decker
Service Centre in order to avoid a hazard.
Extension cables & Class 1 product
u A 3-core cable must be used as your appliance is
earthed and of Class 1 construction.
u Up to 30m (100 ft) can be used without loss of power.
Labels on the appliance
The following pictograms are shown on the tool:
Warning! To reduce the risk of injury, the user
must read the instruction manual.
Warning! Danger of scalding.
Features
This appliance includes some or all of the following features.
1. ON/Off switch
2. Autoselect
TM
dial
3. Water tank
4. Handle
5. Steam Head
6. Cleaning pad
7. Resting mat
8. Carpet glider (FSM1600 & FSM1600D only)
9. Jug (FSM1600 & FSM1600D only)
Assembly
Warning! Before attempting any of the following operations,
make sure that the appliance is switched off and unplugged
and that the appliance is cold and does not contain any water.
Attaching the handle (Fig. A & B)
u Slide the hand grip (10) into the top end of the handle (4)
until it clicks into place.
u Slide the bottom end of the handle (4) into the top end of
the steam mop body (11) until it clicks into place.
u The handle can be removed from the Steam mop body for
easy storage by pressing the handle tube release button
(12) and pulling the handle (4) out of the steam mop body
(11).
Attaching the steam head (Fig. C)
u Slide the bottom end of the steam mop body (11) onto the
steam head (5) until it clicks into place.
u The steam head can be removed from the Steam mop
body by pressing the steam head release button (13) and
pulling the steam mop body (11) off the steam head (5).
Attaching a cleaning pad (Fig. D)
Replacement cleaning pads are available from your Black &
Decker dealer (cat. no. FSMP20-XJ).
u Place a cleaning pad (6) on the oor with the ‘hook & loop’
side facing up.
u Lightly press the steam mop down onto the cleaning pad
(6).
Caution! Always place your steam mop on the resting mat (7)
with the handle (4) in the upright position when stationary and
make sure the steam mop is turned off when not in use.
Removing a cleaning pad (Fig. E)
Caution! Always wear suitable shoes when changing the
cleaning pad on your steam mop. Do not wear slippers or
open toed footwear.
u Return the handle (4) to the upright position and turn the
steam mop ‘OFF’.
5Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • goedemorgen er zijndrei opties 1, 2 of 3 stippen
  hoe weet ik waa r hij op moet staan bij het schoonmaken van alle andere opties die mogeljk zijn, die staan nl nergens vermeld. Zoals de gordijnen,.
  Ik wil ze wel graag heel houden Gesteld op 23-2-2018 om 07:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • vandaag een stoomreiniger aangeschaft, deze laat nagenoeg strepen en vlekken na op de vloer. Iemand ervaring hiermee ? Gesteld op 26-6-2017 om 23:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo,
  ik heb sinds vandaag een stoomreiniger, handig in gebruik maar helaas laat hij strepen en vlekken
  op de vloer achter? hierbij enige raad. Doe ik het verkeerd. Gesteld op 26-6-2017 om 23:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Apparaat aanknop wwerkt niet, Heb dit apparaat 2 mmanden terug gekocht op de huishoudbeurs. Gesteld op 5-5-2017 om 18:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Black Decker FSM1600 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Black Decker FSM1600 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 6,43 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info