Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/120
Pagina verder
Gebrauchsanleitung
Pulsuhr
"
Instruction for Use
Heart rate monitor
!
Mode d’emploi
Medidor de pulsaciones
Instrucciones para el uso
Pulsemètre
$
Instruzioni per l'uso
Cardiofrequenzimetro da
polso senza fascia toracica
/
Kullanma Talimatı
Nabız Ölçme Aleti
D
฀฀
฀฀฀
,
Instrukcja obsługi
Pulsometr
PM 15 / PM 16
BEURER GmbH
t
Söflinger Str. 218
t
89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144
t
Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255
www.beurer.de
t
Mail: kd@beurer.de
RUS
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik zoek de gebruiksaanwijzing in het nederlands Gesteld op 19-4-2013 om 17:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • het is er in vele talen behalve in het nederlands ik heb de beurer pm 18 en kan de gebruiksaanwijzing in het engels niet lezen
   stuurt u mij een nederlande instructie a.u.b. Geantwoord op 19-4-2013 om 19:16

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
 • Ik lees dat het horloge aan zou moeten gaan door 5 seconden op een knopje te drukken. Het lukt mij niet. Wat kan ik verder doen om het aan te krijgen? Gesteld op 21-12-2012 om 18:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het lukte mij eerst ook niet. Blijven proberen: na de x-keer gaat het scherm aan. De algemene instellingen zijn geen punt. Hoe ik het trainingschema erin krijg- en het dan terug kan lezen na de training- is me nog niet duidelijk. Ik zoek verder.- leuke bezigheid overigens;) Geantwoord op 28-12-2012 om 12:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Beurer PM 16 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Beurer PM 16 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Polski, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 1,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info