Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/216
Pagina verder
Dear BERNINA 830 customer,
Congratulations! With the purchase of the BERNINA
830, you have acquired the ultimate sewing and
embroidery system available in today’s market. By
purchasing this system, you have established that you
are a creative person who is looking for the opportunity
to explore and expand the unlimited world of creativity.
The use of modern, future-oriented technologies in the
computerized sewing and embroidery field coupled with
the tradition of BERNINA quality and reliability offer you
the best of the future and the best of the past. With the
BERNINA 830 system you will be able to sew faster,
smarter, longer, and more creatively- and with more
enjoyment. We have put all the dreams that our
customers have shared with us into this product.
BERNINA wants you to fully enjoy the enormous
possibilities that the BERNINA 830 sewing system
offers you. To do so, you must learn all the wonderful
features of the product. Therefore, don’t hesitate to
frequent your local BERNINA dealer and tap into the
knowledge of the BERNINA educators.
I wish you much happiness and great satisfaction while
enjoying your creative pastime.
H.P. Ueltschi
President
BERNINA International AG
CH-8266 Steckborn
www.bernina.com
032299.53.04_1204_B830_EN
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn Condensator bij de motor is stuk waar kan ik die kopen ?
  En welk type heb ik nodig kan het niet meer lezen wat er op de condensator staat Gesteld op 23-9-2019 om 18:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn borduur patroon loop steeds vast. Me boven draad geef lussen. Ook al veranderd ik me draad spanning . Dan ga het ook niet goed. Wat kan ik hier aan doen . Ik heb de bernina 830 Gesteld op 20-9-2019 om 11:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Naaimachine slipt constant.
  Moet hem met de hand aan draaien...dan begint die te naaien.
  Hoe jan ik dat verhelpen Gesteld op 11-9-2019 om 20:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Als hij slipt dan staat het aandrijfriempje niet strak genoeg. U moet dan het motortje wat strakker 'afstellen'. Het motortje kan meestal worden verschoven in de beugel waarmee het aan de machine vast zit. Geantwoord op 10-4-2020 om 13:16

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Als ik wil stikken, gebeurt er niets. De draden - boven en onder - maken geen contact. Wat is er mis Gesteld op 18-8-2019 om 11:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar vind ik de koolborstel in een bernina 830 record ? Gesteld op 6-5-2019 om 15:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik onder het borduren de machine uitschakelen en een ander moment verdergaan Gesteld op 9-2-2019 om 20:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe moeten de delen die achter het stoeltje zitten,in mekaar? Gesteld op 18-9-2018 om 17:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik zien welk kleurnummer ik moet hebben om te borduren Gesteld op 30-4-2018 om 11:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe maak ik het bovenklepl open van mijn Bernina record 830 Gesteld op 7-5-2017 om 12:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de transporteur uitschakelen van mijn Bernina 830 record? Ik kan het niet op de meegeleverde handleiding vinden.

  mijn mailadres is: klarydevries@hotmail,com Gesteld op 8-5-2014 om 14:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bernina 830 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bernina 830 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 30,91 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info