• Download

  • Pagina van 134
  • Email

  • Abonneren

  • Delen

  • Zoeken

Belkin g wireless router Router | 2,9 mb | Nederlands

11
11
Ken uw router
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hoofdstuk
Wanneer een computer correct op een LAN-poort op de router is
aangesloten, licht de betreffende LED op. GROEN geeft aan dat
er een 10Base-T-apparaat is aangesloten, ORANJE geeft aan dat
er een 100Base-T-apparaat is aangesloten. Wanneer via de poort
informatie wordt verzonden, knippert de LED snel achtereen.
UIT Geen apparaat op
de poort aangesloten
Groen 10Base-T apparaat aangesloten
Oranje 100Base-Tx apparaat aangesloten
Oranje of groen
knipperlicht
Poortactiviteit
4. LED WAN-status
Deze LED licht GROEN op wanneer uw modem correct op de
router is aangesloten. De LED knippert snel achtereen wanneer
via de poort tussen de router en de modem informatie wordt
verstuurd.
UIT Geen WAN-verbinding
Groen brandt continu Goede WAN-verbinding
Groen knipperlicht WAN-activiteit
5. LED voor “Verbinding gemaakt”
Deze unieke LED geeft aan wanneer de router is verbonden
met het internet. Wanneer de LED niet brandt, is de router NIET
verbonden met het internet. Wanneer de LED knippert, probeert
de router verbinding te maken met het internet. Wanneer de LED
continu groen licht geeft, is de router verbonden met het internet.
Wanneer u gebruik maakt van de functie Disconnect after x
minutes (Verbinding na x minuten verbreken) is deze LED erg
handig om toezicht te houden op de verbinding van uw router.
UIT Router heeft geen verbinding met het
internet
Groen
knipperlicht
Router probeert verbinding te maken
met het internet
Groen brandt continu Router heeft verbinding met het internet
Vorige 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgende

Belkin g wireless router handleiding


Router

Aantal vragen:67
Aantal antwoorden:15

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Belkin handleidingen


Contact opnemen met Belkin

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2015 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Ken uw router UIT Geen apparaat op de poort aangesloten Groen 10Base-T apparaat aangesloten Oranje 100Base-Tx apparaat aangesloten Oranje of groen knipperlicht Poortactiviteit 4. 2 3 4 5 6 LED WAN-status Deze LED licht GROEN op wanneer uw modem correct op de router is aangesloten. De LED knippert snel achtereen wanneer via de poort tussen de router en de modem informatie wordt verstuurd. UIT Geen WAN-verbinding Groen brandt continu Goede WAN-verbinding Groen knipperlicht WAN-activiteit 5. 1 LED voor “Verbinding gemaakt” Deze unieke LED geeft aan wanneer de router is verbonden met het internet. Wanneer de LED niet brandt, is de router NIET verbonden met het internet. Wanneer de LED knippert, probeert de router verbinding te maken met het internet. Wanneer de LED continu groen licht geeft, is de router verbonden met het internet. Wanneer u gebruik maakt van de functie “Disconnect after x minutes” (Verbinding na x minuten verbreken) is deze LED erg handig om toezicht te houden op de verbinding van uw router. UIT Router heeft geen verbinding met het internet Groen knipperlicht Router probeert verbinding te maken met het internet Groen brandt continu Router heeft verbinding met het internet 11 7 8 9 10 11 Hoofdstuk Wanneer een computer correct op een LAN-poort op de router is aangesloten, licht de betreffende LED op. GROEN geeft aan dat er een 10Base-T-apparaat is aangesloten, ORANJE geeft aan dat er een 100Base-T-apparaat is aangesloten. Wanneer via de poort informatie wordt verzonden, knippert de LED snel achtereen.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Belkin g wireless router Router bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Belkin g wireless router in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.