43885
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/22
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Belgacom-Maestro-280

Zoeken resetten

 • Hello,
  Ik heb nog een oud vast analoog telefoontoestel Belgacom Maestro 280 Blue dat goed werkt, enkel de kiestoon is niet te horen als ik de hoorn opneem van de telefoon. Alle andere functies functioneren normaal. Ik kan nummers invoeren en bellen naar iemand en ook de oproep van iemand beantwoorden zonder problemen. Dus alleen de kiestoon is niet te horen als ik de hoorn opneem. Ik heb de telefoonhoorn met een krulsnoer van mijn Ranex RX 2706 aangesloten op de uitgang RJ 9(telefoonhoorn) en de kiestoon klonk nu goed en helder. Weet iemand hier de oorzaak waarom de kiestoon wel werkt op de hoorn van de Ranex RX 2706 en waarom niet op de hoorn van de Belgacom Maestro 280 Blue ?
  Dank bij voorbaat.
  Mvg,
  gillbert Gesteld op 22-12-2020 om 21:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een telefoon maestro 280 waarvan ik graag de handleiding zou krijgen. Gesteld op 6-11-2020 om 11:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan een nieuw nummer op een sneltoets geplaatst worden Gesteld op 21-3-2020 om 11:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Belgacom Maestro 280 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Belgacom Maestro 280 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info