Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/60
Pagina verder
1
INTRODUCTION
Gebruiksaanwijzing MAESTRO 2060
Nederlands
MAESTRO 2060
Inleiding
Bedankt dat u hebt gekozen voor de Belgacom Maestro 2060. Een telefoon die geschikt is voor
thuis en voor op kantoor, voorzien van geavanceerde functies zoals:
- de weergave van het oproepnummer voor inkomende gesprekken en de geheugenfunctie
voor belangrijke nummers, datum en uur van de oproepen.
- verzenden, ontvangen en opslaan van SMS-berichten
- lezen en opslaan in het geheugen van het inhoudsrepertorium van een SIM-kaart
CE-conformiteitsverklaring
Industrie Dial Face S.p.A, gelegen 4 Via Canzo 20068 - Peschiera Borromeo (MI) Italië, verklaart onder haar
aansprakelijkheid dat de telefoon Maestro 2060 conform is met de volgende normen:
EN 55024, EN 55022 - Elektromagnetische compatibiliteit
EN 60950 - Elektrische veiligheid
en dat het toestel beantwoordt aan de eisen van de richtlijn 1999/5/EG van het Europees parlement en de
Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijd-
se erkenning van hun conformiteit
De conformiteit met deze richtlijnen wordt aangegeven door het label
Gebruik van het toestel
Dit toestel werd ontworpen om te worden aangesloten op het analoge telefoonnet van Belgacom.
Belangrijke richtlijnen
Het toestel niet gebruiken in een vochtige of stoffige omgeving, een omgeving die met gas verzadigd is of
waarbij het toestel in contact komt met water. Het toestel mag bovendien niet worden blootgesteld aan
zonnestralen of andere warmtebronnen. Het is raadzaam het toestel niet op een gladde of onstabiele on-
dergrond te plaatsen en het moet op minstens een meter afstand worden geplaatst van om het even welke
andere mogelijke bron van parasieten zoals draadloze toestellen, beepers, tv's, industriële toestellen, enz.
Maak het toestel schoon met behulp van een vochtige of een antistatische doek, gebruik geen droge doe-
ken of corrosieve schoonmaakmiddelen. In het geval het toestel van het net wordt gehaald om te worden
opgeslagen, is het raadzaam de batterijen uit de houder te halen om te voorkomen dat deze leeglopen en
de contacten beschadigen. Elk van deze voorwaarden kan een negatieve invloed hebben op de goede
werking of op het uitzicht van het product.
Om veiligheidsredenen moet u de netlijn van het toestel altijd loskoppelen alvorens de
batterijen te verwijderen zowel om ze te vervangen als om het toestel te onderhouden.
Houd deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bij en leef de milieuregels na wanneer het toestel uit dienst
wordt genomen.
00-Maestro 2060 FIA Intro 9-06-2005 9:13 Pagina 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik krijg af en toe geen oproepinfo meer. Als ik het toestel een paar keer op en neer hardhandig neerzet is het tijdelijk weer in orde. Na enkele dagen weer hetzelde probleem.
  Heb het toestel al eens afgeschakeld, maar het probleem blijt zich stellen, spijtig want ik betaal daarvoor. Gesteld op 17-2-2022 om 16:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn maesro 2060 is plots van het Nederlands naar het frans wanneer ik naar language ga krijg ik maar twee talen Engels en Frans Gesteld op 10-11-2021 om 16:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn display blijft gedurig flikkeren ( al andere pillen geprobeerd ) maar geen resultaat ??? Gesteld op 30-10-2021 om 11:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de lijst ontvangen van de naar mij gestuurde telefoons Gesteld op 15-1-2021 om 12:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • is zo een toestel nog te koop kunt u mij helpen ik dank u Gesteld op 9-1-2021 om 17:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • aanpassen van geluid hoe moet ik het geluid harder zetten Gesteld op 4-1-2020 om 15:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn vraag is ,waar kan ik de toets MENU vinden op het klavier? groetjes harry Gesteld op 2-4-2014 om 22:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Geachte Heer,Mevrouw,

  Ik heb het toestel uitgetrokken, na enkele dagen terug geplaatst. Toen kreeg ik de Italiaanse taal. Na
  de gegevens via internet nagekeken te hebben, heb ik de taal willen veranderen naar het Nederlands, zoals voordien.
  Maar als ik de tab Menu, Setting,Language, komen er maar twee talen te voorschijn Italiaans en English. Maar ik zie de Nederlandse taal niet.
  Kunt U mij daarbij helpen hoe dat komt?

  Dank bij voorbaat.
  René Boogmans Gesteld op 30-4-2013 om 13:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn scherm werkt niet ? Er zitten nieuwe batterijen in mijn toestel maar er komt niets op het scherm! Ik kan wel bellen en telefoon ontvangen maar er komen ook geen nummers op wanneer ik gebeld word. Gesteld op 5-1-2012 om 17:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onlangs moest ik de telefoon loskoppelen voor schilderwerken.
  Bij het terug inpluggen verdween de aanduiding "Maestro" van het scherm en verschhen er "Dolphin" in de plaats.
  Bijkomend probleem : alle opgeslagen telefoonnummers verdwenen, insteltaal of Italiaans of Engels.
  Kan dit verholpen worden en hoe? Gesteld op 10-7-2011 om 08:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik was mijn handleiding verloren en door een of ander was mijn beeldscherm niet meer actief - vandaar...
  Ik hoop dat ik het kan vinden.
  Vriendelijke groeten. Gesteld op 16-4-2011 om 16:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ook met de nieuwe handleiding : althans voor mij is het nog niet mogelijk de sim-geggevens in te voeren in de Maestro. Belgacompersoneel in de winkel : van de hand gods geslagen. De Sim-kaart insteken en uithalen gaat nog wel, maar dan is het gedaan wat betreft de Maestro. Daar moet je dan drie kwartier voor in de wachtrij gaan staan. Proficiat Belgacom. Gesteld op 1-8-2010 om 10:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • de maestro2060 kan enkel oude versie sim kaarten aan, 16Mb of zoiets, sim kaarten die voor de huidige GSM reeds prehistorisch zijn en die nergens nog te vinden zijn. Bij Belgacom kent inderdaad vrijwel niemand dat probleem en het is mij ook overkomen dat ik na ongeveer een uur aanschuiven bekeken werd met een blik van "waar komt die nu weer mee af, maar meneerke toch"... Geantwoord op 18-4-2011 om 07:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik heb een belgacom maestro maar weet niet hoe ik gemiste oproep moet in stellen graag uitleg hierover alvast bedankt Gesteld op 23-3-2010 om 17:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Belgacom Maestro 2060 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Belgacom Maestro 2060 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info