Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
FORUM I6S/I12S/I18S Interact Handleiding 2727.023-3
1
Over uw Interact Systeemtelefoon
Uw Interact Systeemtelefoon is een rijkelijk uitgerust telefoontoestel met display. Het biedt u niet alleen een
hele waaier van faciliteiten, maar bovendien is het heel gebruiksvriendelijk.
De Interact is volledig handenvrij, zodat u kunt opbellen en opgebeld worden zonder de hoorn van de haak te
nemen.
Basisprocedure voor het gebruik van uw Interact Systeemtelefoon
Uw Interact Systeemtelefoon is voorzien van een groot display van 4 regels dat u gebruikt met de zes
DISPLAY
toetsen (links en rechts van het display) en de
BLADER
toetsen, op deze manier kunnen alle
faciliteiten in alle eenvoud gebruikt worden.
De display faciliteit vervangt enigszins de traditionele documentatie. Gebruik het menu en volg de
instructies, zodat u de Gebruikershandleiding of het Naslagwerk niet hoeft te raadplegen.
Enkel de faciliteiten die van belang zijn voor wat u aan het doen bent worden op het display getoond.
Naargelang van de gebruikssituatie, verschillen de beschikbare opties.
U gebruikt de
DISPLAY
toesten om de faciliteiten te activeren die op het display naast de toetsen
afgebeeld worden.
Indien u twee seconden lang op de
BLADER
toets drukt, keert u terug naar het vorige menu. Een
displaytoets aan de rechterzijde van het scherm die niet geassocieerd is met een optie heeft hetzelfde
effect.
Gebruik de BLADER toetsen om op of neer te gaan in de optielijst, tot de gewenste faciliteit of actie
afgebeeld wordt op het display. Druk vervolgens op de DISPLAY toets ernaast. Indien u in dit Naslagwerk
een instructie ziet om Een optie te selecteren, dan betekent dit dat u op de toets moet drukken die zich
naast de optie bevindt die u wilt gebruiken.
Indien er verschillende stappen nodig zijn, worden de instructies stapsgewijs op het display afgebeeld.
De vier
ICOON
toetsen verlenen toegang tot verschillende functiegroepen (
PROGRAMMEREN
,
BERICHTEN
,
LIJST
en
BELGACOM DIENSTEN
). U gebruikt dan de
DISPLAY
en de
BLADER
toetsen zoals
hierboven beschreven.
Op de bovenste regel van het display kunnen ook instructies afgebeeld worden. Zo bijvoorbeeld kan er
tekst verschijnen als Kies het toestel of Kies het nummer.
Naargelang de situatie zullen, in de programmeermodus of bij normaal gebruik, optie-indicators
(ruitvormige tekens) u informeren over de status van het geselecteerde menu, zwart betekent
geactiveerd, transparant betekent niet geactiveerd. Indien u bijvoorbeeld een interne oproep wenst te
maken, ziet u in een oogopslag welke toestellen vrij zijn en welke bezet.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Belgacom Forum i12S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Belgacom Forum i12S in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Belgacom Forum i12S

Belgacom Forum i12S Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 51 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info