• Svp hulp !!! Ik heb een OK Smart TV ODL 32541H-DIB gekocht. Ik wil een app daarop gebruiken: "Smart IPTV app". Nu kwam ik in de app-store het volgende tegen "Simple Smart SS IPTV". Ik heb dat aangeklikt. Als eerste moest ik akkoord gaan met de voorwaarden. Heb ik gedaan. Toen kwam ik op een scherm waarop ik moest aangeven of ik satelliet wilde via Amsterdam, Haarlem geloof ik of Rotterdam. Omdat ik in Utrecht woon, heb ik deze overgeslagen. Nu kom ik op een scherm waar ik HELEMAAL niet meer uitkom of terug kan.
    Ik blijf vast staan op "The Main Screen" waarbij ik alleen kan kiezen tussen "Open tv" en "Broadcast".
    Wat ik ook doe, ik kom er niet uit.
    Wie kan mij helpen? Hoe kan ik de app "Smart IPTV app" installeren op mijn tv?

    Gesteld op 9-11-2019 om 16:00 in forum Beeld Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info