• Ben in bezit van de TV type Individual 40 compose led 400 met ingebouwde harde schijf voor programma opname.
  Vraag: Hoe kan ik een programma (uitzending) opnemen en vastleggen dat binnen komt via een van de HDMI ingangen Dit is afkomstig van Interactieve TV Online,per telefoonlijn en Modem en een M7 TV-ontvanger van Online?
  Ook via een start ingang lukt mij dit niet.
  Opname direct via de sateliet schotel en eigen CI module werkt wel.
  Graag een oplossing hiervoor.
  H. Griffioen Lunteren
  herman@griffioen.com

  Gesteld op 4-7-2016 om 13:42 in forum Beeld Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info