• Ik heb een Samsung TV. Model: PS43E45. Heb alles van KPN sinds 3 jaar. Zapper van de tv ergens gezet en waarschijnlijk vergeten waar.

    Vandaag bezoek. Klein kind gaat met zapper spelen. TV gaat aan. Ik maak het weer uit.

    Rond 22 uur wil ik naar TV kijken. TV staat op de verkeerde ingang en met de zapper van KPN kan ik het niet resetten.

    Gezocht naar zapper van TV nergens te vinden. Hoe kan ik dit oplossen?

    Gesteld op 26-6-2016 om 23:55 in forum Beeld Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info