• Ik liet vorige week een update uitvoeren van mijn Mercedes Pilot Becker gps- systeem.Wat blijkt nu:geen enkele aangepaste snelheidsbeperking staat er op genoteerd ( herinner u de 90 km/u werd vervangen door 70km/u).De garagehouder vertelde me dat dit systeem de snelheidsbeperkingen NIET ONDERSTEUNT.Mijn goedkope Tom Tom doet dat zelfs wel.Wat moet ik nu geloven?Graag een antwoord,want ik heb mijn faktuur nog niet betaald.Dank U

    Gesteld op 12-7-2019 om 12:53 in forum Becker MAP PILOT Misbruik melden
    • Op mijn GPS scherm staat rechts bovenaan de max.kilometer die mag gereden worden. Maar ze kloppen niet meer na 7 jaren, ze zijn nog nooit ge-updatet. Een schande voor Mercedes en Becker. Geantwoord op 12-7-2019 om 14:21

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info