• Audio 10 cd. geeft code WAIT. Normaal gesproken zou die na 10 minuten weer naar code moeten gaan.
  Hij blijft echter in de wait hangen.
  Heb de stroom ook al bij de accu losgekoppeld, maar het helpt niet.
  Wie heeft dit eerder meegemaakt?

  bvd
  Herman.

  Gesteld op 1-5-2012 om 16:44 in forum Becker 4720 Traffic Pro Misbruik melden
  • je moet de kontact van de auto aanzetten en de radio ook aanzetten,en ongeveer 60 min.wachten.Daarna vraagt het de code,opnieuw invoeren.Is mij laatst ook overkomen.Succes. Geantwoord op 23-6-2012 om 13:28

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info