• Wij hebben een huis gekocht waar een inbouw vaatwasser inzit. Er staat geen typenummer op, alleen 2 streepjescodes met nummers. We willen graag de handleiding omdat hij het niet doet. Hij kan aan en uit, bij aan gaat het lampje voor spoelen branden. Het knopje dat vermoedelijk het programma moet wijzigen lijkt niet te werken. Druk ik op start en doe ik de deur dicht gaat hij niet wassen maar piepen. Weet iemand een oplossing? We hebben al zout en water toegevoegd, maar dat maakt geen verschil.

    Gesteld op 11-5-2019 om 17:28 in forum Bauknecht Vaatwasser Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info