• Mevr .Martin
  Mijn wasdroger Bauknecht TRA 4350 wordt niet meer warm,heb pluizenzeef schoon gemaakt en ook de afvoer,wordt nog steeds niet warm.
  Heeft iemand een oplossing?
  email: martfrans@gmail.com

  Gesteld op 26-7-2012 om 09:37 in forum Bauknecht tra 4350 Misbruik melden
  • MartFrans, heb je inmiddels al een oplossing hiervoor ontvangen? Zelf hebben wij met hetzelfde probleem te maken.
   Groet
   Maikel Snijders Geantwoord op 15-6-2013 om 14:03

   Waardeer dit antwoord (21) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info