Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
28
GEBRUIKSAANWIJZING
VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/
AANSLUITINGEN
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
HET DOSEERBAKJE VAN HET
SPOELGLANSMIDDEL VULLEN
HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL
VULLEN
REINIGING EN ONDERHOUD
49694158NL.fm Page 28 Friday, February 10, 2006 3:23 PM
Black process 45.0° 150.0 LPI
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • We hebben een al langer bestaand probleem. Het begon met het feit dat de deur ineens open klapte bij het openen vd vaatwasser. Nadien vond ik een heel klein ijzeren staafje op de grond. Afkomstig van de deur? De vaatwasser is wel goed, maar bij het openen van de deur moet je de deur vasthouden anders klapt deze open. Soms wordt een storing veroorzaakt bij het openen van de deur. De stoppen slaan dan door. Ik merk op dat deze storing steeds vaker gaat optreden.
  Wie weet wat hier aan de hand is met onze 8 jaar oude Gsxp 7727? Marga Gesteld op 4-3-2016 om 09:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wie heeft ervaring met het vervangen van de deurveren?
  De deur valt nu naar beneden bij het openen en 3 jaar geleden heb ik deze al eens laten vervangen. Nu wil ik het zelf gaan doen.
  Alfred Gesteld op 22-8-2012 om 22:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hi Alfred,
   Wij hebben hetzelfde probleem, zoala je hebt gezien.
   Inmiddels hebben wij een andere vaatwasser, dus kan ik je niet verder helpen.
   Probleem was bij ons niet opgelost !Succes en ik hoop dat iemand nog reageert want ik ben wel nieuwsgierig naar een oplossing van dit defect!

   Vr. groet,
   Charles S Geantwoord op 23-8-2012 om 11:04

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • wat betekent storing F3 ???
  Gesteld op 24-12-2011 om 11:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze vaatwasser werkt perfect. Alleen is sinds kort de interne veer uit de deur geschoten/gebroken?
  Heeft iemand ervaring met het vervangen/repareren van deze veer? De veer zorgt er voor dat de voorklep makkelijk en goed afsluit. (Nu valt de klep naar beneden open als je het niet tegenhoudt).
  Zie reacties graag tegemoet. Charles S. Gesteld op 12-11-2011 om 16:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De vaatwasser maakt niet schoon. Ik heb alle filters van de vaatwasser schoongemaakt en gecontroleerd en ik kan geen blokkades vinden. Er branden geen controlelampjes. Ook heb ik de machine leeg laten draaien en het klinkt alsof de sproeiarmen niet krachtig genoeg ronddraaien. Ik heb de machine ook laten draaien met Sun machinereiniger en verzorging. Er bleef poeder in het doseerbakje achter. Zelfs als er maar 1 bord in zit wordt deze niet schoon. Nogmaals, er branden geen controlelampjes. Wat ik ik wel heb geconstateerd (en gelijk verholpen) is dat het zout op was. Als er een lampje had gebrand, dan had ik het zout eerder bijgevuld. De machine is in 2006 gekocht. Ik weet niet wat de garantietermijn is.
  Bedankt. Met vriendelijke groeten. H. van Vaneveld Gesteld op 30-5-2010 om 07:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde. en al twee keer moeten laten repareren Lekte op de bodumplaats en de pomp kapot gehad. Nu de veer van de deur en hij maakt niet schoon. De tijdsduur van het programma wordt steeds korter. Als je denkt dat je daar wat over kan vinden nee dus. Machine is 5 jaar oud. Eeen miskoop. Nooit meer Bauknecht. Geantwoord op 30-7-2014 om 17:09

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bauknecht GSXP 7727 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bauknecht GSXP 7727 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,43 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info