• Dag

    Onze afwasmachine maakt niet meer goed schoon. Temperatuur lijkt te laag. Schoonmaakmiddel kwam niet in machine doordat dop niet oploste (wasdag). Daarnaast maakt hij enorm veel lawaai, soort schakelen (knak, knak). Als ik machine dichtdoe stopt dit en gaat hij vaak gewoon verder.

    Geen foutcodes. Programma's worden allemaal afgerond. Alleen vaat is niet schoon. Eerder vaak wel.

    Zout aangevuld. Machine drie keer met verschillende middelen schoon laten maken. Filter nagelopen schoon gemaakt.

    Wie heeft suggesties?

    Gesteld op 27-4-2016 om 10:49 in forum Bauknecht GSXP 7527 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info