• Goedendag, blijft water onderin de vaatwasser staan. Blijft op 37 min van het programma hangen, programma 5

    Gesteld op 11-5-2015 om 18:02 in forum Bauknecht GSXP 7527 Misbruik melden
    • Controleer eens de afvoer van de gootsteen of waar je de afvoerslang dan ook hebt aangesloten. Kan ook verstopt zijn. Overkwam mij eens bij een vaatwasser van vrienden. Ding was gloednieuw maar na 30 min bleef water staan. Bleek na 1000 controles en slapeloze nachten een blokkade in de afvoerbuis onder gootsteen te zitten. Daarin zat een apart kanaal waar afvoerwater door ging. Geantwoord op 22-6-2015 om 10:19

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info