• zodra ik de vaatwasser aan zet en in zijn programma schakel en de deur sluit, zodat hij eigenlijk moet gaan werken valt deze in een storing. Het startlampje gaat dan knipperen en er begint een pieptoon

  Gesteld op 12-2-2015 om 16:40 in forum Bauknecht GSXP 7527 Misbruik melden
  • Hallo,
   ik heb het zelfde probleem. Glansspoelmiddel en zou op orde.
   In programma gezet aangezet en deur dicht.
   Begint meteen te piepen en begint water af te pompen en na 30 sec. stopt het.
   Blijft echter wel piepen. Geantwoord op 6-4-2016 om 21:08

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info