Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/25
Pagina verder
Geräteeinstellungen:
Nur Dampfgaren, Temperatur 90°C
Mokka-Crème
Brûlée
600ml Sahne, 12%
(oder Sahne und Milch
mischen)
3Eigelb
1großes Ei
65g (75ml) Zucker
½TL Vanillezucker
2EL löslicher Kaffee
Für die Zuckerglasur:
50-75ml Zucker
Verzierung:
6 Schoko-Kaffeebohnen
Tipp:
Dieses Brot schmeckt gut zu Salat und eignet sich für Büffets.
Zutaten
für 6
Portionen
Zubereitungszeit: 10-12Minuten
Garzeit: 24-28Minuten
Geräteeinstellungen:
Nur Dampfgaren, Temperatur 100°C
Birnen mit
Mango-Sorbet
2 große, reife, nicht zu
weiche Birnen, 400-450g
(oder 4 kleine Birnen)
Wasser +
Zitronenscheiben
200-300ml Mango-
Sorbet
Zum Anrichten:
Schlagsahne
Flüssiger Honig oder
Karamellsoße
Tipp:
Anstelle des Mango-Sorbet können auch andere Sorbets wie
Orangen- oder Zitronen-Sorbet verwendet werden.
Zutaten
für 4
Portionen
Zubereitungszeit: 10-12Minuten
Garzeit: 10-12Minuten
Die Sahne aufkochen lassen. Darauf achten, dass sie
nicht überkocht. Die Eigelbe, das Ei, den Zucker, den
Vanillezucker und den löslichen Kaffee verquirlen.
Die heiße Sahne nach und nach unter ständigem
Rühren zugeben.
Die Mischung in 6kleine Cocotte-Töpfe füllen. Die
Töpfe mit Frischhaltefolie abdecken und so auf den
Dämpfeinsatz stellen, dass sie sich nicht berühren.
Den Einsatz auf der 3.Stufe einschieben und mit
Dampf auf 90°C 24-28Minuten garen, bis die Masse
stockt. Bei einem Ofen mit Automatikprogramm für
Crème Brûlée verwenden Sie dieses Programm.
Die Cocotte-Töpfe abkühlen lassen. Direkt vor dem
Servieren die Crème mit dem Zucker bestreuen
und unter dem Grill oder mit einem Gasbrenner
gratinieren, bis der Zucker zu einer Kruste schmilzt
und Farbe annimmt. Mit je einer Schoko-Kaffeebohne
verzieren und servieren.
ZUBEREITUNG
Die Birnen schälen, längs halbieren und die
Kerngehäuse entfernen. In das Wasser mit den
Zitronenscheiben legen, damit sie sich nicht verfärben.
Die Birnen mit der runden Seite nach oben in den
Dämpfeinsatz setzen und diesen auf der 3.Stufe mit
der Fettpfanne darunter in den Ofen schieben.
Mit Dampf auf 100°C 10-12Minuten garen. Die Birnen
sollen noch fest, aber nicht mehr hart sein. Abkühlen
lassen. Bei einem Ofen mit Automatikprogramm für
Fruchtkompott verwenden Sie dieses Programm.
Zum Servieren einen Löffel Schlagsahne auf die
Servierteller geben und die Birnen darauf setzen.
Eine Kugel Sorbet auf jede Birnenhälfte setzen.
Den Honig oder die Karamellsoße über die Birnen
träufeln und sofort servieren.
ZUBEREITUNG
25
25

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • hwelke ontkalker is het beste voor de stoomoven, en wat te doen als de stoomoven vraagt een gevulde waterkan te vullen Gesteld op 5-4-2018 om 14:53

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bauknecht ECTM 8245 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bauknecht ECTM 8245 in de taal/talen: Deutsch, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 13,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info