Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/25
Pagina verder
24
Geräteeinstellungen:
Temperatur 200 °C
Funktion: Umluft
Safran-Rosinen-Brötchen
500g Mehl
¼l Vollmilch
1-2Prisen Safran,
gemahlen
50g Rumrosinen,
abgetropft
1Hefewürfel (42g)
60 g Zucker
Salz
2Eier
200 g Butter
Frischkäse
Orangenmarmelade
Für den Vorteig müssen alle Zutaten
Zimmertemperatur haben. Das Mehl in eine
Rührschüssel sieben. Die Milch mit dem Safran und
den Rosinen leicht erwärmen, die Hefe hineinbröseln,
mit 4EL Mehl und einer Prise Zucker in eine Schüssel
geben und vermischen. Die Schüssel mit einem
feuchten Tuch abdecken und den Vorteig im Ofen
mit dem Programm „Gehenlassen“ 10Minuten gehen
lassen.
Das restliche gesiebte Mehl und den Zucker mit einer
Prise Salz mischen. Nach und nach die Eier und 50g
Butter dazugeben. Die Mischung mit dem Vorteig
zu einem glatten Teig kneten. Die restliche Butter
nach und nach dazugeben und gut durchkneten.
Den Teig weitere 10Minuten mit dem Programm
„Gehenlassen“ im Ofen gehen lassen.
Den Teig auf einer großzügig mit Mehl bestäubten
Arbeitsfl äche in 16 Portionen teilen und mit den
Händen in kleine Bällchen formen. Die Bällchen mit
Mehl bestäuben. Die Bällchen auf das Kuchenblech
setzen und außerhalb des Ofens abdeckt weitere
10Minuten gehen lassen.
Im auf 200°C vorgeheizten Ofen (oder mit dem
Programm für Brötchen) auf der mittleren Stufe in
20-25Minuten goldbraun backen.
Bei einem Ofenmodell, bei dem kein Vorheizen
erforderlich ist, schlagen Sie die geeigneten
Einstellungen bitte in der Bedienungsanleitung
nach. Warm mit Frischkäse und Orangenmarmelade
servieren.
ZUBEREITUNG
Tipp:
Dieses Brot schmeckt gut zu Salat und eignet sich für Büffets.
Zutaten
für 4
Portionen
Zubereitungszeit: 80Minuten
Garzeit: 20-25 Minuten
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • hwelke ontkalker is het beste voor de stoomoven, en wat te doen als de stoomoven vraagt een gevulde waterkan te vullen Gesteld op 5-4-2018 om 14:53

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bauknecht ECTM 8245 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bauknecht ECTM 8245 in de taal/talen: Deutsch, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 13,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info