Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Jahaa,
het is een Batavus!
Batavus
Aanvullende handleiding
Batavus Intermezzo Easy®
met afneembare accu, motor in het voorwiel en
Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf
Elektrisch ondersteunde fiets met Protanium®-Technologie
Batavus BV april 2009
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Welke banden moeten er op de batavus intermezzo easy Gesteld op 17-7-2017 om 20:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo.
  Ik ben in het bezit van een batavus intermezzo easy van 2009.
  Het display op het stuur en de accu is vernieuwd maar toch geeft de motor geen ondersteuning terwijl op het display de lampjes toch branden. Zou het kunnen zijn dat de fiets gereset moet worden en ja hoe moet dat Gesteld op 20-10-2016 om 17:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het bedieningsdisplay de lampjes gaan niet branden, de fiets doet het niet,waar kan dit aan liggen? Gesteld op 1-8-2016 om 16:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo

  ik heb een batavus intermezzo Easy. het display werkt prima alleen ik kan niet meer kiezen, hij blijft op low staan.
  wie weet raad ?
  Gesteld op 10-7-2016 om 10:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Helaas nog niet , ik Denk echter al wel zeker te weten dat het aan de Electronica ligt, en niet aan het hand toestel op het stuur. Geantwoord op 24-7-2016 om 22:04

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
  • Ik heb hem weggebracht om hem even na te laten kijken De Fietsenmaker had alles doorgemeten en vertelde dat het het Pusch knopje niet goed was Dus een nieuw computertje à €60 en dan nog her maken In totaal tussen de 100 en 120 euro was ik kwijt Hij verzekerde dat dan alles het gewoon weer deed Ik hoop dat u hier wat aan heeftGeantwoord op 26-7-2016 om 20:26

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Heeft iemand het aansluitschema van het display? Mijn fiets is gevallen en nu is het display los gegaan. Het rode draadje is los.
  Gesteld op 15-8-2015 om 12:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hem weggebracht om hem even na te laten kijken De Fietsenmaker had alles doorgemeten en vertelde dat het het Pusch knopje niet goed was Dus een nieuw computertje à €60 en dan nog her maken In totaal tussen de 100 en 120 euro was ik kwijt Hij verzekerde dat dan alles het gewoon weer deed Ik hoop dat u hier wat aan heeft Geantwoord op 26-7-2016 om 20:20

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Bandenmaat batavus intermezzo de lexe Gesteld op 18-8-2014 om 19:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • Hallo.
  Ik ben in het bezit van een Batavus Intermezzo Easy van 2009 met protanium techniek.
  Er is een nieuw display en accu op gemonteerd.
  Display werkt en alle leds branden maar geeft aan dat de accu leeg is terwijl hij helemaal opgeladen is.
  Kan het zijn dat de fiets gereset kan worden en hoe?
  Dealers kunnen er niets aan doen en de Batavus service krijg ik geen antwoord meer vanwege vakantie.
  De fiets is mijn vervoermiddel naar mijn werk en zit nu in nood. Gesteld op 18-7-2014 om 12:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb geen antwoord voor u, maar na het plaatsen van een nieuwe display heb ik het zelfde probleem de accu is vol en volgens het display is deze leeg weet u inmiddels het antwoord al? Geantwoord op 17-2-2015 om 17:05

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Batavus Intermezzo Easy - Protanium 1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Batavus Intermezzo Easy - Protanium 1 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info