• Ik heb in Spanje een BALAY oven gekocht. Helaas alleen Spaanse handleiding.
  Dus op Google gezocht... maar helaas. Als ik type 3HB4331 in tikt dan .... geen handleiding.. wat nu meneer van BALAY? Verkeerde koop ?

  Gesteld op 27-3-2019 om 19:00 in forum Balay Oven Misbruik melden
  • Ook ik ben op zoek naar de Nederlandse of Engelse gebruiksaanwijzing van de combi magnetron Balay type 3CW5178A0.

   Kan iemand mij hieraan helpen? albert.jansen@redheadnet.nl

   Bijvoorbaat dank. Geantwoord op 11-4-2019 om 10:22

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info