• Zonder aanleiding wast de BEKO niet meer. Als ik de machine aanzet gaat hij brommen. Het lijkt er op dat hij water wil oppompen, maar dit niet lukt. Kraantje werkt echter prima. Wie weet een oplossing?

    Gesteld op 11-9-2014 om 19:15 in forum BEKO DIN 1530 Misbruik melden
    • Ik heb exact hetzelfde probleem. Ben aan het zoeken op internet. Mocht ik iets vinden, dan post ik het hier. Of heeft u het probleem al opgelost? Zo ja, dan hoor ik graag wat de oplossing is. Alvast bedankt. Geantwoord op 5-10-2014 om 11:11

      Waardeer dit antwoord (53) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info