• Ik zoek het afstandsbediening van een Compactdisc Digital Audio Type M-11 Samsung aangekocht bij de firma Firma Amfo Het toestel werkt nog altijd perfect maar de tijdinstelling enz. wordt met een bediening op afstand geregeld en dat werkt niet meer. Het mag ook het volledig elektronisch schema vandebediening zijn;
    Het Ic die de bediening electronisch regelt : Typ IC OP HET PRINTPLAATJE: SEC 532 KS 51800 -19
    Het stond rond 1995 in de Makro te koop

    Gesteld op 25-11-2019 om 20:15 in forum Audio Autoradio/CD speler Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info