• Na constante verbindingsproblemen met de Carkit Parrot MKi9200 heb ik deze zojuist teruggezet naar Fabrieksinstellingen. Na opnieuw opstarten verschijnt het beeld met bovenin de oranje balk 'language'. Daaronder zou je een andere taal dan engels moeten kunnen aanvinken, maar ik begrijp niet hoe dat moet met de afstandsbediening, geen enkele knop reageert. Ik heb de batterij in de AB net vernieuwd en alles werkte ook goed voor dat ik akkoord ging met de Reset.
    Rechtsboven op het beeld naast de aangevinkte taal 'engels' staan 2 pijltjes, 1 naar boven en 1 naar beneden gericht, met daarnaast een scrollbalk, maar ik krijg niets in beweging. Wat moet ik doen?

    Gesteld op 31-5-2019 om 14:56 in forum Audio Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info