• Ik heb gisteren mijn nieuwe Harman Cardon SB 35 aangesloten en er hier een berichtje op geplaatst hoe deze in te stellen voor een goed geluid te krijgen. Tot mijn verbazing heb ik tig reacties gekregen die dezelfde klacht hebben als ik en waar HELEMAAL NIKS aan te doen is. Natuurlijk heb ik ook spijt dat ik deze set gekocht heb. Nergens heb ik van te voren hier iets over gelezen. Nu de vraag aan een kenner.
    Heb ik het recht deze terug te sturen of moet dat expliciet ergens vermeld staan zoals bij vele internet webwinkels.

    Gesteld op 9-12-2017 om 10:16 in forum Audio Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info