• Beste, ik had de atlantic explorer 270 liter zonder kanalen geplaatst en ingesteld op binnen/ binnen ondertussen heb ik een afblaaskanaal gelegd en nu wil ik deze op binnen/ buiten instellen maar lukt me niet kunnen jullie me hiermee helpen? Mvg

    Gesteld op 2-1-2019 om 15:24 in forum Atlantic Explorer 270L Misbruik melden
    • Op knop 'menu' drukken en tegelijk de grote (centrale) knop een halve toer naar rechts draaien. Dan kom je in de 'installateursmodus'. Terug 'menu' en dan 'luchtleidingen' kiezen. Draaien (en bevestigen) tot je de gewenste stand hebt. Nadien terug op menu en halve toer naar recht om weer uit de 'installateursmodus' te komen. Klaar! Geantwoord op 3-1-2019 om 09:45

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info