• importeren gaat bij mij ineens niet meer deed het eerst wel.
  Geeft als hij de gegevens wil binnen halen een fout

  Gesteld op 9-5-2012 om 23:35 in forum Ascot GPS Sportcomputer AH9-GPS-5 Misbruik melden
  • Daar heb ik ook last van. Hij importeert 48% en krijg dan een melding dat er een fout is opgetreden. Wat voor een fout wordt niet vermeld...
   Geantwoord op 16-6-2012 om 20:11

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden
  • geeft bij mijn aan dat er 4 track's geladen worden en 1 track geeft een (onbekende error). Normaal gaan de tracks na het laden er uit, maar nu blijft alles weer staan. Wie weet hier raad over. ER staat wel op deze site, om deze dan te resetten, maar waar ik die kan vinden, weet ik ook niet. Geantwoord op 16-10-2012 om 17:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info