• Zijn er al nieuwe drivers bekend voor de GPS ASCOT Model nr. AH2-GPSH-3 sportcomputer?
  Deze is door ALDI aangeboden op 14-04-2012.
  Met de bijgeleverde drivers op de CD lukt het niet om de opgeslagen gegevens naar de computer te importeren.

  Gesteld op 17-4-2012 om 16:37 in forum Ascot GPS Sportcomputer AH9-GPS-5 Misbruik melden
  • Heb je stopwatch functie wel terug gezet op nul na de rit, pas op dat moment gaat de GPS de data opslaan en kun je die inlezen op je computer. Geantwoord op 20-4-2012 om 19:38

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • Het volgende probleem opgelost:

   Voordat je de gps kan/gaat gebruiken, allereerst de stopwatch indrukken, zodat de tijdswaarneming loopt. ZONDER HET GEBRUIK VAN DE STOPWATCH, WORDT ER NIETS OP DE GPS OPGESLAGEN/WAARGENOMEN. Zodra de stopwatch loopt, kan er worden overgeschakeld naar de modus: lopen/fietsen etc.. Na de rit/het gebruik, de stopwatch stilzetten en dan is het overdragen van gegevens op de pc een peuleschil via de opdracht "importeren".

   gr. Ludwig Geantwoord op 23-4-2012 om 06:48

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info