• Heb net een Arris TG2492S/CE aangesloten. Werkte meteen fantastisch snel op 5G en iets trager op 2.4.
    Maar na ca. 10 min. viel internet ineens weg knipperde het lampje US/DS.
    Wat ik ook doe het probleem blijft. Het tv signaal doet het nog 100%.
    Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
    Ik zit op een bungalowpark en weet totaal niet waar ik terecht kan m.b.t. support, want ik weet niet wie de provider is, waar ik support kan krijgen omtrent de router etc. De parkreceptie weet ook van niets en verwijst me naar de plaatselijke elektroshop.

    Gesteld op 25-5-2020 om 22:07 in forum Arris 2952 - KPN Interactieve TV Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info