• Ik zou graag de tuner apart van de tv wilen gebruiken. Ik kan geen ruimte vinden

    Gesteld op 1-12-2018 om 11:21 in forum Arris 2952 - KPN Interactieve TV Misbruik melden
    • Een lint antenne kopen ( tussen de 4 en 10 euro) en die het liefst buiten monteren verticaal. Binnen kan ook achter een kast of zo. Even via internet de meter band opzoeken waarop FM wordt uitgezonden in jouw woonplaats , aansluiten op de tuner en als het goed is heb je geluid. Je plukt FM dus gewoon uit de lucht net zo als een draagbare radio met een antenne dit doet. Geheel buiten de Arris om. Heb ik ook gedaan wilde niet de gehele dag de TV aan. Geantwoord op 1-12-2018 om 11:42

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info