• hoe kan ik kanalen her nummeren in mijn zenderlijst

    Gesteld op 24-9-2016 om 12:32 in forum Arris 2952 - KPN Interactieve TV Misbruik melden
    • Dit kan niet, wel kun je je zenderlijst aanpassen en dus je eigen zenderlijst maken.
      Zo kan je je HD zenders (701 en hoger) en/of GlasHD zenders (661 en hoger) wel aanvinken en de normale kwaliteit zenders of zenders die je toch nooit kijkt bijvoorbeeld uitvinken. Let er wel op dat je Netflix dan ook aanzet (Pagina 200), anders zoek je je het apenzuur. Geantwoord op 11-11-2016 om 00:20

      Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info