• waar moet ik de Arris box bevestigen ten opzichte van de TV?

  Gesteld op 13-6-2016 om 09:52 in forum Arris 2952 - KPN Interactieve TV Misbruik melden
  • Praktische benadering luidsprekers plaatsen

   Auteur: Hans Beekhuyzen

   Over de plaatsing van luidsprekers worden, naast soms zinnige dingen, onvoorstelbaar veel onzinnige dingen verteld.

   De basisregels voor het opstellen van luidsprekers in een stereo-opzet zijn zeer eenvoudig: de twee luidsprekers dienen zo opgesteld te worden dat de afstand tussen de luidsprekers onderling net is kleiner is aan de afstand vanaf elke luidspreker tot de luisteraar. De luisteraar en de luidsprekers vormen dus de hoekpunten van een denkbeeldige gelijkbenige driehoek. Afhankelijk van de omstandigheden, het type luidspreker en persoonlijke voorkeur zal de afstand tussen de luidsprekers ergens tussen de 2 en 4 meter zijn, waarbij 2 meter redelijk kort en 4 meter redelijk lang is. De hoogte van de (midden- en hogetonen-) luidsprekers zal doorgaans gelijk moeten zijn aan die van je hoofd als je op de luisterpositie zit. Wederom afhankelijk van de omstandigheden, het type luidspreker en de persoonlijke voorkeur kunnen de luidsprekers recht naar voren gericht zijn, op de luisteraar gericht zijn of zelfs ietwat naar buiten gedraaid zijn. Zoals gezegd, dit zijn de basisregels en alleen met deze regels kom je lang niet ver genoeg om alles uit een fatsoenlijke stereo-installatie te halen. Om dat te bereiken zullen we wat trucs moeten toepassen en ons ietwat verdiepen in de psychoakoestiek.

   Zo’n 50 jaar geleden was er nog niet zoveel bekend over huiskamers omdat er niemand was die onderzoek in die richting financierde. Als er akoestiekproblemen waren en er was geld beschikbaar, dan werd er een akoesticus bijgehaald en die had vooral kennis van zaalakoestiek. Nu zijn een standaard zaal en een standaard huiskamer op het eerste gezicht verwant aan elkaar: vier muren, een vloer en een plafond met daarin meubilair. Alleen de maten zijn anders: zalen zijn vele malen groter dan kamers. Zaalakoestiek kent dezelfde basisregels als kamerakoestiek, zoals de basistechniek voor personenauto’s en vrachtauto’s gelijk is. De basiseigenschappelijk lijken gelijk maar de verhoudingen zijn drastisch anders.
   http://

   http://

   Neem contact op | | |
   Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.

   Web Template created with Artisteer.
   Geantwoord op 13-6-2016 om 13:36

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info