Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/41
Pagina verder
166
Nederlands
Inhoudsopgave
Algemeen
Algemene informatie ...................................................................................................168
In sta llat ievoor schr if ten .................................................................................................................................. 168
Meegeleverde accessoires ............................................................................................................................. 168
Discs reinigen ................................................................................................................................................... 168
Informatie over recycling .............................................................................................................................. 168
Productoverzicht
Uw DVD-speler .............................................................................................................169
Afstandsbediening .................................................................................................170-172
De afstandsbediening gebruiken ................................................................................................................. 172
Aansluitingen
Basisaansluitingen .................................................................................................173-174
Stap 1: Aansluiten op de TV ......................................................................................................................... 173
Optie 1: Met de SCART-aansluiting (RGB) ....................................................................................... 173
Optie 2: Met Composite Video-aansluitingen (CVBS) .................................................................. 173
Optie 3: Met de Component Video-aansluitingen (Y Pb Pr) ........................................................174
Stap 2: Het netsnoer aansluiten .........................................................................................................................174
Optionele aansluitingen ............................................................................................... 175
Aansluiten op een analoge stereo-installatie............................................................................................175
Aansluiten op een digitale AV-versterker/ontvanger ................................................................................175
Basisinstellingen
Aan de slag ..............................................................................................................176-178
Het juiste weergavekanaal zoeken ..............................................................................................................176
De taal instellen .......................................................................................................................................176-177
Schermtaal ..................................................................................................................................................176
Taal voor geluid, ondertiteling en discmenu voor het afspelen van DVDs .............................177
Progressive Scan instellen ..............................................................................................................................178
Discs afspelen
Di sc bewe rk ing en ....................................................................................................179-189
Afspeelbare discs ..............................................................................................................................................179
Regiocodes voor DVD-discs .........................................................................................................................179
Een disc afspelen .............................................................................................................................................. 180
Bewerkingen tijdens afspelen ....................................................................................................................... 180
Andere afspeelfuncties voor videodiscs .......................................................................................... 181-182
Het discmenu gebruiken ...................................................................................................................... 181
De taal van de soundtrack wijzigen .................................................................................................... 182
Ondertitelingstaal wijzigen ....................................................................................................................182
Zoom ........................................................................................................................................................... 182
Playback Control (VCD/SVCD) ........................................................................................................... 182
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • waarom geeft hij aan no disc terwijl er wel 1 in zit
  Gesteld op 12-4-2021 om 17:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan voor de ondertiteling het on off niet wijzigen. Hij blijft op off staan. Wat kan ik hier aan doen. Gesteld op 27-12-2018 om 23:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb dvd speler: aristona ADV 436 maar geen handleiding.
  Kan iemand mij daaraan helpen ? / opsturen per email mogelijk ?
  Daar zou ik erg blij mee zijn. Gesteld op 13-3-2017 om 11:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb ook problemen met de disc-lock van mijn aristona DVD speler...
  Wat moet ik doen? is er een standaard code?
  Iemand..?? help! Gesteld op 6-6-2012 om 17:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, ik heb de dvd speler Aristona ADV 440 een hele tijd terug geleden gekocht.
  Nu heb ik per ongeluk bij setup op dics lock gedrukt. Nu moet ik bij het opstarten van mijn dvd een code van 6 tekens invoeren. Echter heb ik nooit zelf een code in moeten voeren dus weet niet wat de code moet zijn. 6x nul pakt hij niet. Weet iemand wat ik moet doen? Alvast bedankt! Gesteld op 16-5-2012 om 22:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil graag de handleiding van aristona ADV 440/12 ontvangen Gesteld op 17-3-2012 om 19:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik moet een password invullen om mijn dvd te laten draaien Heb deze dvd speler een paar jaar en nooit een password ingevuld Kinderen hebben op knoppen gedrukt waardoor hij blokkeerd.Wat kan ik doen om mijn dvdspeler weer te gebruiken?Kom niet verder.Het is een ADV440/12 Gesteld op 19-2-2011 om 08:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik kwam het volgende tegen:

   <open tray>, <set up>, <preference page>
   138931, <up>/<down> until 0 appears, <set up>

   Zelf geprobeert en het werkt. succes!

   Groet, Geert Geantwoord op 14-6-2011 om 14:21

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aristona adv440 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aristona adv440 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,78 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info