• Mijn disc lade gaat niet meer open. Enkele dagen terug geen probleem hiermee gehad. Wat kan de oorzaak zijn?
  ajhhermsen@on.nl

  Gesteld op 18-11-2020 om 14:02 in forum Aristona ARV645 Misbruik melden
  • ajh. hermsen
   Hallo, ja ik had ook die fout met melding in display: Locked". Ik heb dat geheel uitgezocht en simpel bleek alleen het aandrijfnaartje stuk te zijn waardoor het "open" mechanisme dan blokkeert. Dus eenvoudig een nieuw snaartje er in en KLAAR.
   Snaartje is 30 mm ×1.5 mm is nog wel te krijgen (bestellen) bij onderdelen winkels. Geantwoord op 18-11-2021 om 11:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info