Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ketel valet hit manuel opstarten kan tempratuur niet demandèrent met plusknop Gesteld op 3-5-2019 om 07:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij hebben een optima 16 v installatie . Hoe kan je zien dat hij optimaal in gebruik is op de boiler zelf op de electronic aanshakelsysteem? Gesteld op 7-1-2019 om 18:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Sinds dit weekend is de boiler stilgevallen. Er brandt slechts één groen lichtje (bovenste) en de rode reset knop. Als ik de electriciteit uitzet of enkele seconde de eerste 'on' (groene) knop induw, begint het tweede groene lichtje te pinken maar valt daarna terug uit. Wat moet ik doen, of moet iemand van Ariston langskomen Gesteld op 11-4-2016 om 18:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Tijdens ontsteken valt toestel in reset. na enkele keren resetten ontsteekt de vlam. dit gebeurd meerdere keren per dag. Dit van af instalatie 12 jr geleden. Gasdruk is gecontroleerd en ok.

  Graag een advies in deze.

  Alvast bedankt Gesteld op 24-3-2016 om 17:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ariston OPTIMA V bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ariston OPTIMA V in de taal/talen: Deutsch, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,68 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info