• Beste dames en heren van Apple,
  Ik heb gisteren het nieuwe Microsoft 365 pakket aangeschaft.
  Nu blijft de punt bij Excel, op mijn numerieke toetsenbord,
  ook een punt. Voorheen werd dit gewoon een komma.
  Bij een punt werken de berekeningen niet meer en moet ik
  steeds de komma boven mijn spatiebalk gebruiken dan werkt
  het wel. Maar dit is vreselijk omslagtig.
  Ik werk op een mac.
  Het zal wel een simpele oplossing zijn, maar ik kon het niet vinden.
  Ik verneem graag van U hoe ik dit probleem kan oplossen.
  Alvast dank voor de moeite.
  Met vriendelijke groet,
  Paul Bakker

  Gesteld op 7-10-2019 om 10:52 in forum Apple Toetsenbord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info