• Nog niet zolang heb ik de i Mac en mijn probleem is het gebruik van het keyboard voor Word. Bijvoorbeeld de end en delete toets, waar zitten die of is er een combinatie, of zijn die er niet?

  Gesteld op 16-7-2011 om 11:33 in forum Apple wireless keyboard Misbruik melden
  • ik neem aan dat je de enter toets meent dat is de derde toets rechts dus in het midden met die pijl met de haak
   de delete zit rechtsboven dat de toets met het pijltje naar boven en een streepje eronder
   eerst selecteren wat je wilt deleten dus blauw maken en dan de toets rechtsboven indrukken
   Geantwoord op 20-10-2014 om 20:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info