• Afbeelding op beginscherm verwijderen

  Gesteld op 15-2-2013 om 19:05 in forum Apple iPod Touch Misbruik melden
  • Als u ze er zelf op hebt gezet, houd u vinger heel lichtjes op de app, ze gaan dan een beetje dansen. Wat u er af wilt hebben zachtjes op het kruisje drukken,en dan komt er een klein schermpje of u het wil verwijderen of niet.
   Zijn ze er in de winkel opgezet, dan is het meestal standaard, maar dat moet in de winkel
   even gevraagd worden, en hun kunnen het dan veranderen.
   SUCCSES Geantwoord op 13-3-2013 om 14:08

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info