• Als ik m’n I phone open staat m’n camera aan, ook al heb ik hem niet gebruikt. Ik moet dan telkens naar m’n foto albums om deze uit te schakelen. Hoe voorkom ik dat m’n camera open staat als ik m’n I phone open

    Gesteld op 23-1-2019 om 14:44 in forum Apple iPhone 6 Misbruik melden
    • Dubbelklikken op de homeknop en dan wegvegen kan ook. Maar waarom het beginscherm opent met de camera, snap ik niet. Probeer s bij Instellingen-Algemeen-Stel opnieuw in-Herstel beginschermindeling? Ik weet niet wat er dan gebeurt....Zou je willen laten weten of dit de oplossing was? Geantwoord op 23-1-2019 om 17:43

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info