• Ik krijg mijn dochter niet toegevoegd bij mijn whatsapp.Ik heb al geprobeerd zolas er beschreven wordt met toevoegen contact maar daar wordt ze niet erkend.Hoe nodig ik haar nog op een andere manier uit voor mijn whatsapp

    Gesteld op 12-2-2018 om 08:38 in forum Apple iPhone 6 Misbruik melden
    • Als zij in je contacten staat van je iphone. Ga dan in Whatsapp naar rechtsboven het potloodje en vierkantje, nieuw contact toevoegen. als het goed is moet het nieuwe contact erbij staan.
      mvg, william Geantwoord op 12-2-2018 om 11:18

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info