• zaklantaren instellen op iPhone 5 en hoe zet je die aan?

  Gesteld op 30-12-2020 om 11:39 in forum Apple iPhone 5s Misbruik melden
  • Als je het beeld van onder naar boven veegt krijg je een beeld waar het zoelicht bijstaat. Dat werkt ook bij een vergrendeld scherm. Geantwoord op 30-12-2020 om 11:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Klik onderaan op de ronde knop zodat je het beginscherm met het uur ziet.

   Wrijf dan van onderaan op het scherm naar boven en je krijgt een scherm met allerlei figuren op oa links boven een vliegtuig en op de onderste regel een pillamp. Op drukken en je lamp staat op

   Sukses Ronald
   Geantwoord op 30-12-2020 om 14:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info