• er verschijnen grote letters en cijfers op mijn scherm van mijn Iphone 5s waardoor je de toegangscode nietm meer kan plaatsen. gaarne uw advies.

    m.vr.gr. Thomas

    Gesteld op 17-6-2015 om 10:52 in forum Apple iPhone 5s Misbruik melden
    • Probeer eens met 3 vingers te gelijk op je scherm te tikken. Snel achter elkaar. Als het goed is moet dit het probleem verhelpen. Vervolgens ga je naar instellingen -- Toegankelijkheid -- Zoomen -- uit. Succes! Geantwoord op 17-6-2015 om 15:35

      Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info