Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/81
Pagina verder
Apple AirPort-
netwerken
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ethernet losgekoppeld, airport maakt geen verbinding Gesteld op 28-8-2017 om 09:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wil een DVR recorder in mij netwerk plaatsen om zo van buitenaf mij beveiliging camera's te kunnen bekijken. Heb van Ziggo een router van het merk:Technicolor TC7200 modem, daarachter zit de Airport Expres doorgezet naar een hub. Van de Ziggo router heb ik de poort opengezet en het juiste ip adres van mij DVR recorder ingevoerd. Maar ik snap niet goed hoe ik nu mij Airport expres moet instellen? Ik krijg wel het menu van de DVR maar die geeft aan: plugin ontbreekt. Gesteld op 16-4-2017 om 10:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan een USB printer type H470 van HP via een airport express werken? Gesteld op 12-10-2016 om 23:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn apple express breid het bereik van het draadloos netwerk niet uit Gesteld op 6-10-2016 om 13:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb mijn AE met enige moeite opnieuw geconfigureerd (toevoegen aan bestaand draadloos netwerk tbv streamen naar stereo). Uiteindelijk groen licht! Daarna AE losgekoppeld van de ethernet kabel en in een andere ruimte in het stopcontact bij de stereo. Daar begint de AE oranje te knipperen... Weer aan de kabel bij de imac en opnieuw groen licht. Weer naar de stereo en van de kabel en weer oranje knipperen. Hoe los ik dit op? Voorheen werkte hij altijd perfect, alleen nu een nieuw modem... Gesteld op 13-1-2014 om 22:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb precies hetzelfde probleem en ook bij mij knippert het oranje lichtje, maar afgezien daarvan werkt de AE perfect bij mij en kan ik muziek van mijn iMac naar mijn geluidsinstallatie in de aangrenzende kamer streamen zonder enig probleem. Gewoon dat oranje knipperlicht negeren! Helijk werkt het dan ook, net zo als hier bij mij.
   Frans Geantwoord op 14-1-2014 om 00:17

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple airport express bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple airport express in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info