• tikkend geluid bewegingssensor uitzetten

  Gesteld op 19-8-2014 om 20:39 in forum Angelcare AC401 Misbruik melden
  • Dag

   Druk even op de knop menu, de 3 icoontjes zullen beginnen knipperen ( de bewegende balletjes, het gezichtje en de golven), je kan ze selecteren door met de pijlen te werken ( je selecteert alleen het gezichtje en de golven (door met de pijlen te werken)daarna druk je op select. Dan op exit en je zal zien dat de bewegingssensor wel zal verschijnen maar zonder geluid.

   Hopelijk is dit een beetje duidelijk. Heb er zelf ook erg lang achter moeten zoeken en uitproberen! Een supertoestel maar de handleiding is onduidelijk vind ik. Geantwoord op 24-11-2014 om 22:00

   Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info